Video

Videogedicht:
Een dagje met de dokter mee


Deze video is opgenomen i.h.k.v. een voordracht op het jaarlijkse Symposium van de arts assistenten vereniging van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam